Mužská (?) postava. Votivní dar Bohyni vod (Sequana), nálezy z okolí pramene Seiny, 40 km od Dijonu, dubové dřevo, asi +1. st., římsko-galská doba. Musée Archeologique, Dijon.
085608.jpg
Jméno: 085608 Autor: Hanka