Votivní dary Bohyni vod (Sequana), nálezy z okolí pramene Seiny, 40 km od Dijonu, dubové dřevo, asi +1. st., římsko-galská doba. Musée Archeologique, Dijon.
085609.jpg
Jméno: 085609 Autor: Hanka