Votivní tělíčko, patrně ženské, bronzový plech, římsko-galská doba, +1.st. Musée Archeologique, Dijon.
085606.jpg
Jméno: 085606 Autor: Hanka