Paris, Louvre - 5 - Orient, včetně řeckého vlivu v něm !
10Fo/folder.png Louvre - 5. 1 - Foiničané (Foníkie a Kartágo)
-1600 až +20. Včetně řeckých importů a pak i vlivů
Řazeno chronologicky.
20Sy/folder.png Louvre - 5. 2 - Sýrie, včetně řeckých importů a vlivů
-1600 až +50.
Řazeno chronologicky.
30Me/folder.png Louvre - 5. 3 - Mesopotamie
-2000 až -1800.
Řazeno chronologicky.
40Ar/folder.png Louvre - 5. 4 - Arábie
Arabský poloostrov doby -7000 až +300.
Řazeno chronologicky.
50Ir/folder.png Louvre - 5. 5 - Írán (Persie)
-1200 až -510.
Řazeno chronologicky.
Volné pro nekomerční použití