Paris, Louvre - 2 - Řecko klasické doby a pozdější dozvuky klasiky !
10so/folder.png Louvre - 2. 1 - Řecké plastiky z klasické doby
Sochy a reliéfy, originály z klasické doby, tedy z let -480 až cca -330.
Řazené podle expozice v Louvru, což u nich většinou odpovídá chronologii.
20s1/folder.png Louvre - 2 - 2 - Antické kopie řeckých klasických soch 1
Říské kopie řeckých soch z klasické doby.
30s2/folder.png Louvre - 2. 3 - Antické kopie řeckých klasických soch 2
Říské kopie řeckých soch z klasické doby.
40s3/folder.png Louvre - 2. 4 - Antické kopie řeckých klasických soch 3
Říské kopie řeckých soch z klasické doby.
60ke/folder.png Louvre - 2. 5 - Vázová malba klasické doby
Vázové mkalby z let -480 až -350.
Výjevy z kulturního života a vůbec z náboženství. Řazené chronologicky.
70br/folder.png Louvre - 2. 6 - Klasické drobné bronzy
Drobné bronzy z klasické doby (-470 až -330 a pozdější repliky klasických soch v dobrných bronzech).
Řazené chronologicky.
80te/folder.png Louvre - 2. 7 - Drobné terakoty z klasické doby
Drobné terakoty z doby -470 až -330.
Řazené chronologicky.
Volné pro nekomerční použití