Paris, Louvre - 1 - Kyklady, Kréta a Řecko do konce archaické doby !
10Ky/folder.png Louvre - 1. 1 - Kyklady, raná doba bronzová
Věci z kyklad od -3200 do -2200, hlavně idoly, ale taky kamenná nádobíčka.
Řazeno podle expozice, což u nich většinou odpovídá chronologii.
20My/folder.png Louvre - 1. 2 - Kréta a Mykény
Střední a hlavně pozdní doba bronzová.
30so/folder.png Louvre - 1. 3 - Řecké sochy z archaické doby
Řecké sochy z let -640 až -480.
Řazené podle expozice, což u nich většinou odpovídá chronologii.
40ke/folder.png Louvre - 1. 4 - Malba na keramice z archaické doby
Archaická vázová malba, z let cca -700 až -475.
Řazeno chronologicky: geometrická, orientalizující, černofigurová, červenofigurová.
50br/folder.png Louvre - 1. 5 - Archaické drobné bronzy
Drobnéí bronzy z let -800 až -470.
Řazené chronologicky.
60te1/folder.png Louvre - 1. 6 - Archaické drobné terakoty
Drobné terakoty se vztahem ke kultu, z doby -700 až -475.
Řazeno podle expozice v Louvru.
70te2/folder.png Louvre - 1. 7 - Archaické drobné terakoty - zobrazení každodenního života
Drobné terakoty se vztahem k všednímu životu, z doby -600 až -475.
Řazeno chronologicky.
Volné pro nekomerční použití