Taormína !
diva/folder.png Antické divadlo v Taormíně
divaM/folder.png Lapidárium a epigrafická kolekce řeckého divadlda v Taormíně
Vystavují unikátní doklad o výskytu Anaximandrova spisu!
mesto/folder.png Taormína středověká a novodobá
Volné pro nekomerční použití