Archeologické muzeum v Syrakúsách !
1_pale/folder.png Paleontologické oddělení
Otisk ryby v syrakúských lomech a kostry malých ostrovních slonů. Otisky prý jsou staré až 120 milionů let, sloni snad 1,7 milionů..
2_neo/folder.png Neolit (mladší doba kamenná)
Keramika a nástroje z -5. a -4. tisíciletí.
2a_chalko/folder.png Chalkolit (= eneolit, doba měděná)
Na Sicílii přibližně -3. tisíciletí.
3_bronz/folder.png Doba bronzová
Sicilská doba bronzová, přibližně -2. tisíciletí.
sochy/folder.png Sochy a reliéfy
Řecké plastiky od doby archaické po římskou.
keram/folder.png Řecká keramika, hlavně vázové malby
Hlavně řecká malba na keramice v archaické a klasické době, pevážně importy z Korintu a Athén.
dbronzy/folder.png Antické drobné bronzy
tera/folder.png Drobné terakoty
Drobné terakoty od archaické doby. (Velké terakoty jsou mezi sochami nebo stavebními články.)
ostat/folder.png Stavební články
Budova muzea, oltář a hlavně velké terakotové ozdoby archaických staveb.
Volné pro nekomerční použití