Archeologické muzeum v Agrigentu !
stare/folder.png Nejstarší věci - od konce neolitu do konce doby bronzové
Chalkolit a doba bronzová: keramika, náboženské terakoty, zbraně. -3000 až -1200.
sochy/folder.png Plastiky: sochy, velké terakoty, reliéfy
Od řecké archaické doby po dobu římskou.
keram/folder.png Malby na keramických nádobách z archaické a klasické doby
Importy z Korintu a pak z Attiky od slavných malířů i místní produkce.
tera/folder.png Drobné terakoty
Od archaické do hellénistické doby. Hlavně sicilské bohyně s náhrdelníky, ale i různé obskurnosti.
drobb/folder.png Šperky a drobné bronzy
Od pozdní bronzové doby po dobu helénistickou.
ext/folder.png Muzeum a jeho okolí
Archeologické muzeum v Agrigentu je v budově bývalého kláštera. Vedle je zajímavý kostel, z druhé strany ruiny helénistického a římského města.
Volné pro nekomerční použití