Sozopolští občané poněkud účelově využili Aeliánovu pozdně antickou zprávu (Aelianus, Varia historia III, 17 = Anaximandros A 3), že poradcem při založení Apollónie byl sám Anaximandros. Svědčí o jejich vzdělanosti, že si chtějí dodávat sebevědomí právě takto. Turisty ovšem Anaximandros nejspíš moc nebere. Nutno dodat, že Apollónií je po světě asi tolik, co po Čechách Lhot - a že Anaximandros nejspíš souvisí s tou na střední Krétě. Anaximandros by musel kolonizační výpravu Míléťanů do dnešního Sozopolu velet ve věku batolecím, pokud vůbec po narození.
sozo04.jpg
Jméno: sozo04 Autor: zk