Marně však hledáme vztyčený gnómón. Ostatně, Anaximandros jej podle pověsti vztyčil ve Spartě (aniž by bylo jasné, co by tam tak pohledával).
sozo03.jpg
Jméno: sozo03