Císařský chrám, na jehož stěnách se našel latinský nápis zvaný "Monumentum Ancyranum", jakási politická závěť Augustova.
anka00p.jpg
Jméno: anka00p