Sloup s reliéfem křižáckého kříže a Živé Měřítko, skrývající se ve stínu trosek chrámu sv. Jana před žhavým sluníčkem.
efja05.jpg
Jméno: efja05