Hérakleion (Iráklio), Archeol. muzeum - Pozdně minójské věci, Fresky, Prsteny ... !
10/folder.png Hérakleion (Iráklio), Archeol. muzeum - Sál 10 - Pozdně minójská Kréta
Dvě skupiny subminójských extatických bohyň, bohyně v chrámku nebo jeskyňce, drobné terakoty a bornzy z geometrické doby. -1400 až -600.
12/folder.png Hérakleion (Iráklio), Archeol. muzeum - Sál 12
Drobné bronzy a terakoty, asi z předělu staré Kréty a antiky.
13/folder.png Hérakleion (Iráklio), Archeol. muzeum - Sál 13 - Kréta
Veselé pozdně minójské rakve a unikátní středně minójská glazovaná terakota býka.
14/folder.png Hérakleion (Iráklio), Archeol. muzeum - Sály 14 až 16 - Fresky
Minójské fresky z obřadů (i zábav?).
17poklad/folder.png Hérakleion (Iráklio), Archeol. muzeum - Pokladnice - Minójské šperky
Nevadí, příště to udělám líp. (Vezmu si k foťáku jiné mezikroužky.)
Volné pro nekomerční použití