Erodovaný mramor, detail.
0501123.jpg
Jméno: 0501123