Malé Kyklady, Kufonisia (Koufonisia) obě: Horní (Pano) Dolní (Kato) !
32PKoAgGe/folder.png Pano Kufonisi (Koufonisi) - Agios Georgios, tedy hlavní město ostrova a vlastně celého souostroví.
Pano Koufonisi ("Horní Malý Ostrov") je nové turistické centrum Malých Kyklad, ale na místě starokykladského sídla. Počátkem 3. tisíciletá byl ostrov repasován na athéňáckou výletní a rybožravou štaci, přesto neztrtail půvab.
33PKoKyk/folder.png Pano Kufonisi (Koufonisi) - Kyklaďácké centrum na okraji Ag. Georgia
Vykopávky kykladského osídlení z dob pozdního neolitu až raného bronzu. Pano Kufonisi.
Fotky z let 2006 a 2009.
35PKoOst/folder.png Pano Kufonisi (Koufonisi) - Ostatní krásy ostrova
36KKo/folder.png Kato Kufonisi (Dolní Kufonisi)
Kato Kufonisi ("Dolní Malý Ostrov") má dokonce v létě otevřenou svéráznou hospodu! Kromě ní je tu jen menší statek, poutní kostel Panny Marie a 3 nové domy, taky hrobka z bronzové doby nad pěknými plážemi.
38KufEx/folder.png Kufonisia (Koufonisia) obě - Nálezy vystavované mimo Malé Kyklady
Ve skutečnosti jich je víc. Dokonce se prý chystá k otevření také muzeum přímo na Pano Koufonisi!
Volné pro nekomerční použití