Naxos, Chóra !
10Cho/folder.png Chóra Naxijských, alias město Naxos, dříve Naxia - fotky města
Fotky z města, zvlášť jsou rozličné památečnosti - hrad (Kastro) zvláště Apollónův chrám a skvělá muzea - nebo zase privátnosti. Toto staroslavné hlavní město má asi 7 tisíc místních obyvatel a je velice příjemné k bydlení.
Sem se upínají zraky všech lidí nejen na Naxu, ale i na celých Malých Kykladách, neboť tady "je všechno"! Tím myslí přístavy, autobusárnu, letiště, obchody, banky, nemocnici, internet...
25Apol/folder.png Apollónův chrám na ostrůvku Palatia u Naxijské Chóry
Veliký chrám Apollóna Délského nechal postavit naxisjký vládce Lygdamis kolem roku -530. Obří vchodová vrata, která se pěkně zachovala, míří na Délos, odkud Apollón přichází. Skrz chárm by mohl přjít do města, má to ve směru. Chrám měl být vysoký asi 30 metrů, ale nebyl nikdy dostavěný. Nevydržel ani pokus o křesťanskou přestavbu. (Fotky z let 1995 až 2011.)
27Pal/folder.png Ostrůvek Palatia u Chóry, na kterém je Apollónův chrám, také místo Ariadny a Dionýsa
Ostrůvek Palatia (Palatina) u Chóry s kolosálním torzem pozdně archaického Apollónova chrámu, Dionýsovým mysem (dnes Bakchův mys), z jehož útesu skočila Ariadné - a pod nímž přistává Diobýsos s opileckou lodí, které se zmocnil u Blažených ostrovů (Makares Nisia). Apollónův chrám má vlastní složku výše. Ostrůvek byl asi kultovním centrem starokykladského osídlení.
15Kastro/folder.png Chóra Naxijských, dříve Naxia - Kastro, tedy bývalá Akropole, pak benátský hrad (ulicí Kazantzakisovou)
Bývalá akropole Naxu, sídlo Lygdamovo. Pak sídlo arcivévodů naxijských, obklopené chrámy, paláci a kláštery. Teď skvělé archeologické muzeum (dříve klášter, pak škola, kde studoval např. Nikos Kazantzakis). Kolem je katolické arcibiskupství, další muzea, evraiko, obchodní uličky, kočičí ráj. Jdeme Lygdamovou ulicí peřs hrad (Kastro) k bývalé akropoli, vedle které stojí katolická katedrála.
11AntVen/folder.png Antico Venetiano
Středověký dům s antickými sloupy na Kastru Naxijské Chóry.
12ByzM/folder.png Byzantské muzeum v Naxijské Chóře
V ulici Sanoudis na Kastru.
45BenMus/folder.png Benátské muzeum
Benátské muzeum v Naxijské Chóře je zpřístupněný hrad rodiny Della Rocca-Barozzi.
16/folder.png Chóra Naxijských, dříve Naxia - za hradem, hlavně kolem ulice Marko Sanudis (Arcivévody Naxijského, vévody Archipelagu)
Okolí benátského a byzantského muzea.
17ulicky/folder.png Chóra Naxijských, dříve Naxia - Uličky kolem starého trhu a nad Grotou
30Gro/folder.png Grotta v Chóře Naxijských - čtvrť s památkami od neolitu po současnost
Grotta, čtvrť Chóry Naxijských, s památkami v kontinuitě od kyladského neolitu po Byzanc a dál. Dávné centrum Naxu. V antice i v raně křesťanské době tady byla hlavní agora. Centrem naxijského pravoslaví zůstala Grotta dodnes.
40GroM/folder.png Grotta, Archeologické muzeum
Archeologické muzeum v podzemí Metropolitního náměstí Grotta v Naxijské Chóře. Dokumentuje kontinuitu osídlení po řadu tisíciletí, přes změny etnik i změny náboženství.
48Limenaki/folder.png Slavnost Panny Marie, Ochránkyně přístavu
Panagia Limenaki na ostrávku Myrtidiotisa v Chóře Naxijských, 23. září večer a 24. září ve dne.
49Ochi/folder.png Ochi ! ("Ne!")
Státní svátek 28. 10. 2011 v Naxijské Chóře.
50CHost/folder.png Chóra Naxijských - ostatní
47klaster/folder.png Klášter svatého Jana Zlatoústého nad Naxijskou Chórou
Po ccestě je skalní kostelíček svatého Jana Theologa (Evangelisty).
Volné pro nekomerční použití