Mykonos !!
10Cho/folder.png Mykonos, Chóra
Bizarní hlavní městys prapodivného kykladského ostrůvku. Na Délos se tradičně musí právě tudy, čímž je zajištěno, aby poutník upadl do špatné pověsti. Malebné město má mezinárodní letiště, 3 přístavy (nepočítám jachetní a rybářské), 2 autobusová nádraží a bezpočet hospod, klenotnictví a bordelů.
21MM1/folder.png Mykonos, Arch. muzeum 1
Archeologické muzeum Mykonské Chóry - 1. Velká archaická amfora s reliéfem dobytí Tróje. Práce z doby kolem r. -650 nebo -670. Viz Odysseia VIII, 496-520; XI, 523-534.
22MM2/folder.png Mykonos, Archeol. muzeum 2
Archeologické muzeum Mykonské Chóry, pokračování: Věci z Kyklad od bronzové doby do konce archaické doby, včetně dost unikátní archaické kykladské keramiky. (Fotky z let 2003 až 2006.)
23MM3/folder.png Mykonos, Archeol. muzeum 3
Archeologické muzeum Mykonské Chóry, konec: Věci z Kyklad od klasické doby do konce antiky.
(Fotky z let 2003 až 2006.)
30NM/folder.png Mykonos, Egejské námořní muzeum
Egejské námořní muzeum v Mykonské Chóře je skvělý kabinet kuriozit od archaické doby po téměř současnost, se zvláštním důrazem na ostrovní povstalkyně.
40Ano/folder.png Mykonos, Ano Mera
Městečko Ano Mera ve vnitrozemí Mykonu. Fotky z basiliánského kláštera.
50ost/folder.png Mykonos, ostatní
Z ostatních pozoruhodnosti Mykonu: Mys u Ag. Ioannés s výhledem na Délos, starokyklaďácké sídlo u zálivu Ftelia (bohužel nepohledné, což je vzhledem k přirozenosti Kyklad značná vada).
Volné pro nekomerční použití