Kythéra a Antikythéra - nálezy uložené jinde
alts27 102798 102799 102799x 102800
thn_alts27.jpg thn_102798.jpg thn_102799.jpg thn_102799x.jpg thn_102800.jpg
102801 102801x 102801y 102797 102816
thn_102801.jpg thn_102801x.jpg thn_102801y.jpg thn_102797.jpg thn_102816.jpg
103033 103032 080794
thn_103033.jpg thn_103032.jpg thn_080794.jpg
Volné pro nekomerční použití