Mykény (Mykénai) !
10Atre/folder.png Mykény, "Átreova pokladnice", ve skutečnosti hrobka
"Átreova pokladnice", kterou takhle pojmenoval Schliemann, je ovšem hrobka ze starší doby než Átreova, byť taky z bronzu. Základem omylu je možná Pausaniás II, 16: "Podzemní cely Átrea a jeho potomků, kde byly jejich poklady."
Celý ten pahorek je umělá stavba - nepravá klenba: zevnitř kámen, na něm země.
20Myk/folder.png Mykény, hlavní areál
Celkové pohledy, Lví brána, kruhová hrobka, akropole, za akropolí, studna, zadní východ...
30MykBW/folder.png Mykény černobíle
Mykény, BW fotky od Hanky.
40MykM/folder.png Mykény, Arch. muzeum
Nové místní muzeum, většina vystavovaných věcí byla dřív v Arhceologickém muzeu v Naupliu.
Fotky této expozice jsou z let 2004 a 2009.
60MykOst/folder.png Mykény - ostatní
Okolí, ves, camping Atreus.
90MykenyEx/folder.png Nálezy z Mykén mimo Řecko
Mykénské nálezy, ovšem mimo muzeua v Mykénách, Národní archeologické v Athénách a Archeologické v Naupliu, kde jich je moc.
Volné pro nekomerční použití