Korint (Korinthos) !
10Kor/folder.png Korint
Korint (Korinthos). Ze starého Korintu se zachoval jenom Apollónův chrám, jinak jsou to trosky římského Korintu.
Je tady: Fontána Glauké, archaický Apollónův chrám (-550), agora, Fontána Peiréné, řečniště Pavla z Tarsu, celkové pohledy.
(Fotky, jsou z r. 2004, ty ze serie 500 jsou od studentů.)
20KorBW/folder.png Korint černobíle
Korint (Korinthos), BW fotky od Hanky.
30KorM/folder.png Korint, Arch. muzeum
Korintská keramika od neolitu, hlavně ale slavná z archaické doby (-7. a -6. st.).
Sochy a terakoty od -6. st. do konce antiky.
40Akro/folder.png Akrokorint
Vrchol na Korintem, tradiční pevnost. Trosky chrámu Afrodíty a posvátný pramen.
Fotky z r. 2004. (Doladit fotky.)
50KorintEx/folder.png Věci z Korinthu mimo tamní muzeum
Volné pro nekomerční použití