Athény (Athens, Athenai), včetně muzejí !!!
10NAM/folder.png Národní archeologické muzeum v Athénách !!
Největší řecké muzem! Je toho moc, takže to máme rozděleno složitěji, napřed na:
Nejstarší věci (Sesklo, Trója, Kyklady, Mykény, Théra)
Sochy a reliéfy (od archaických po konec antiky)
Keramika (dto)
Drobnosti (Hlavně drobné bronzy od archaické doby dál) ...
40Akro/folder.png Athény, Akropolis a okolí !
Athény, Akropolis a okolí (včetně muzea):
Celkové pohledy na Akropoli a okolí (Aropág); Akropole s chrámy; Staré muzeum Akropole; Ódeion Heroda Attika; Dionýsovo divadlo; návrší Mús jižně od Akropole (se Sókratovým vězením).
20agory/folder.png Athénské agory a jejich okolí, včetně Muzea Staré agory !
Athénské agory a jejich okolí: Římská agora, Stará agora a její muzezum.
Je to postupně od konce Aiolské třídy (odos Eolou) kolem Římské Agory ke Staré agořea a kolem stoické školy k cestě panathénájských průvodů k Akropoli. Včetně muzea Staré agory.
80KykM/folder.png Athény, Goulandrisovo Muzeum kykladského umění !
Muzeum kykladského umění, Athény, Goulandrisova nadace.
Museum of cycladic Art, Nicholas P. Goulandris Foundation, Neofytou Douka 4, www.cycladic.gr.
90ByzM/folder.png Athény, byzantské muzeum
Byzantské muzeum v Athénách. Křesťanské věci od pozdní antiky do středověku.
90nov/folder.png Athény novodobé
Athény novodobé.
98AtheExt/folder.png Nálezy a výrobky z Athén, muzejně ložené mimo Athény
(Včetně některých athénských motivů se sporným místem nálezu.)
Volné pro nekomerční použití