Národní archeologické muzeum v Athénách !!
00v/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách - výběr pro rychlou prohlídku
Krátce a rychle od neolitu po konec antiky. (Část fotek je ještě neodladěná.)
Ve skutečnosti je tam ovšem o moc větší podíl velkých soch a malovaných váz.
10nej/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 1 - Od neolitu po konec bronzu: Sesklo, Kyklady, Mykény !
Nejstarší věci (v přízemí naproti vchodu):
Sesklo, Trója, Kyklady, Théra (i když se vystavuje v patře nad nimi), Mykény.
20so/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 2 - Sochy a reliéfy !
Větší sochy a reliéfy od archaické doby po dobu římskou.
Z řady sálů v přízemí muzea.
30ker/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 3 - Keramika !
Keramika (vázová malba) od geometrické doby do konce antiky.
40drb/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 4 - Drobnné bronzy a stříbra !
Drobnné bronzy a stříbra, ba i něco málo zlata.
Od panáčků a zvířátek z geometrické doby po slovutný "Mechanismus z Antikythéry", složky jsou řazené chronologicky..
50drt/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 5 - Terakoty, řezby, obrazy...
Drobné terakoty, slonovinové řezby, deskové obrazy, kuriozity.
95lap/folder.png Nár. Archeol. muzeum v Athénách 6 - Lapidárium a budova muzea
Budova muze a plastiky v lapidáriu v atriu muzea vedle kavárny.
Volné pro nekomerční použití