Pastýř přináší sele Hermovi, na amfoře Panova malíře, kolem -470. Altes Museum, Berlin.
alts40r.jpg
Jméno: alts40r Autor: zk