Apollónův chrám v Létóon, dostavěný nejpozději r. -358, v dórském řádu.
2051.jpg
Jméno: 2051 Autor: zk