Iónie - Efesos !
20Efnov/folder.png Efes nové doby - Selčuk
Efes nové doby, čili turecký Selčuk. Město v centru památek, dnes 9 km od moře. Novodobý Selčuk je nástupcem starého Efesu. Po národech, jejichž jména neznáme, přišli Achájci, Lelesgové, Kárové, Iónové, Peršané, Makedonci, křižáci, Mongolové, Seldžukové a nakonec Osmané. Teď je to milé dvacetitísícové městečko kousek od moře, památek a menších hor (spojení dolmušema), které si rochu hraje na kázně a je na turecké opoměry dost drahé.
30EfM/folder.png Efes (Selčuk) - Archeologické muzeum
Archeologické muzeum v Efesu. Převážně antika římské doby, taky římské kopie tradičních soch "Krásné Artemidy Efeských".
40EfAr/folder.png Efes - Chrám Artemidy
Artemísion v Efesu - aneb konce jednoho ze sedmi divů světa.
V okolí asylový prostor, kde prý Hérakleitos napsal svůj spis, který pak věnoval chrámu (obětoval Artemidě).
O kousíček dál a výš podle jedné z verzí napsal Jan své Evangelium. (Fotky z let 1992 až 1999.)
50EfJ/folder.png Efes - Pevnost sv. Jana Theologia
Obří chrám na údajném hrobu Evangelisty Jana v Efesu. (Fotky z let 1992 až 1999.)
60EfAnt/folder.png Efes - Antické město Efesos
Efesos, nejzachovalejší antické město. Bohužel jsou zachovány spíše až římské památky (divadlo, domy, ulice, lékárna, bordely, záchodky), takže "je nadevše zjevné že tajemství zůstává skryto".
70EfSl/folder.png Efes - Slavičí hora
Rodiště Artemidy, svatyně nymf a "dům Panny Marie" na zalesněné hoře nad Efesem, 8 km od města.
Zatím jenm několik fotek ze Slavičí hory, kde prý žila Ježíčova Matka kousek od místa, na kterém se narodila Artemis. Jsou z pouti k Nanebevzaté Bohorodičce 15. srpna 1999 mezi velkým zatměním a ještě větším zemětřesením.
90EFok/folder.png Efes - Sirince a mořská krajina
Okolí Efesu: Ves Sirince (Sirindže) v kopcích dost vysoko nad Efesem a iónská přímořská krajina.
Volné pro nekomerční použití