Sirince, čteno Sirindže, původně asi Syringes. Syringa řecky značí pastýřskou píšťalu nebo trubku. Je to "řecká vesnice", tedy turecká vesnice i s nerozbitými řeckými domky z doby před Velkou válkou (+1920), určená k potěše turistů a k pěstování tolerance vůči nepřítomným Řekům. Nás tam kupodivu měli za řecké turisty a nevadilo to. Působí to ovšem tak, jako kdyby se v západních Čechách ukazovala "německá vesnice" - nebo v případě jiného konce 2. světové války v rozšířené Říši "česká vesnice".
siri01.jpg
Jméno: siri01