Ag. Nikolaos, Archeologické muzeum !
00v/folder.png Ag. Nikolaos, Archeologické muzeum - Výběr pro rychlou prohlídku
Krátce a rychle od konce neolitu po konec antiky.
10/folder.png Ag. Nikolaos, Archeologické muzeum - 1 - Raně minójské věci
Většinou raná doba bronzová, -3000 až -2150. Od falického kamene a záhadných nádob po "Bohyni z Myrtu".
20/folder.png Ag. Nikolaos, Archeologické muzeum - 2 - Středně (až pozdně) minójské věci
Většinou -2000 až -1425 (někdy až -1050). Od rituálních nástrojů a ithyfalických panáčků z východokrétských horských svatyní po nádobíčka z paláce v Malii.
30/folder.png Ag. Nikolaos, Archeologické muzeum - 3 - Pozdně minójské věci
-1425 (-1600) až -1050. Zvláště rituální nádoby.
40/folder.png Ag. Nikolaos, Archeologické muzeum - 4 - Řecká a římská antika
Od řecké archaické doby do konce antiky.
Volné pro nekomerční použití