Hérakleion (Iráklio), Archeol. muzeum - Protopalácové období, Prvnní paláce, Kamarská keramika !
01/folder.png Krétský neolit
Krétský neolit v nově upravené expozici, 6900 až 3000 před n. l. Fotky z roku 2014.
02/folder.png Importy z Kyklad rané doby bronzové na Krétě
3000 až 2100 před n. l. Nově uspořádaná expozice po rekonstrukci muzea. Fotky z roku 2014.
03/folder.png Krétská produkce rané doby bronzové pod kykladským a podobným vlivem
3000 až 1900 před n. l. Nově uspořádaná expozice po rekonstrukci muzea. Většina fotek je z roku 2014.
04/folder.png AMH - Sál 1 - Předpalácové období
Raná a střední doba bronzová. Většinou raně minójská doba.
Anthropomorfní rhyta (využívají pto kult rozličných tělesných otvorů, ne však análního), keramika.
06/folder.png Hérakleion (Iráklio), Archeol. muzeum - Sál 2 - Období prvních paláců
Středně minójská doba, občas pozdně minójská.
Hlavně terakoty z Knóssu: hlavičky a figurky dam v sukních a ithyfalických mužů. Leč také posvátnosti: Oltář z hory Iouktás a nádoby z Kamares.
08/folder.png Hérakleion (Iráklio), Archeol. muzeum - Sál 3 - Kamarská keramika a disk z Faistu
Věci z let -2000 až -1600, hlavně z Faistu a z Archanés.
Keramika v kamarském stylu se dělala nejvíc ve faistu a okolí. Jmenuje se podle nálezů části z ní v posvátné jeskyni nad obcí Kamares (asi 1700 m n.m.). Je dělaná na kruhu, tenkostěnná, výrazně barevně malovaná: stylizované velké květy, spirály, geometrické symboly. A disk z Faistu patří k standardní výbavě záhadností.
Volné pro nekomerční použití