Pokus o panorama, pohled na sever: Od rokle Aradena po kostelík Livaniany. V dálce vyčnívají Bílé hory.
Livan1pan.jpg
Jméno: Livan1pan