Théra (Fira, Santorini) !
10San/folder.png Théra (Fira), ostrov a město Santorini
Théra: Průjezd ostrovem (lodí) a hlavní město Santorini.
20Akr/folder.png Théra, Akrotiri
Akrotiri na Théře. Město z bronzové doby, zničené kdysi explozí sopky, snad mezi roky 1664 a 1600, před n. l. Po další havárii na podziim +2005 je areál zatím (2011) zavřený.
31ThM1/folder.png Théra, Prehistorické muzeum - 1 - Raný a střední bronz
Idoly, malovaná keramika i mramorové nádoby. EC až MC; -3300 až -1700.
Museum of Prehistoric Thera, Phira (Santorini) 847 00, Cyclades, South Aegean
32ThM2/folder.png Théra, Prehistorické muzeum - 2 - Pozdní bronz
Malované nádobí, pečetítka a fresky. LC I; -1700 až -1600.
Museum of Prehistoric Thera, Phira (Santorini) 847 00, Cyclades, South Aegean
33ThM3/folder.png Théra, Prehistorické muzeum - 3 - Pozdní bronz, pokračování
Rhyta, nádoby rituální i všední, fresky a zlatá koza, spíš kozorožec. LC I; -1700 až -1600.
Museum of Prehistoric Thera, Phira (Santorini) 847 00, Cyclades, South Aegean
40The/folder.png Dórská Théra
Horské město od archaické doby po konec antiky.
51MAT1/folder.png Muzeum Staré Théry - 1 - Doba bronzová
Museum of Ancient Thera (Archaeological Museum of Thera)
52MAT2/folder.png Muzeum Staré Théry - 2 - Archaické Řecko
(Museum of Ancient Thera). Věci z pohřebiště Staré Théry v okolí vrchu Sellada: Krásná archaická malovaná keramika a torza kúrů. Nemáme tady tu část keramiky, která se nesmí fotografovat.
90TherE/folder.png Théra - Nálezy vystavované mimo ostrov
Nálezy z Théry (Santorini) přetekly přes pěkná místní muzea do světa. Pěkná velká kiolekce je v Athénách, z ní jsou tady jenom ukázky, protože má v Národním archeologickém svou vlastní složku.
Volné pro nekomerční použití