Raně kykladské nádoby, pálená hlína, 3. tisíciletí před n. l. Nádoby zdobené i obyčejné. Nálezy z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143690.jpg
Jméno: 143690