Raně kykladské nádoby, pálená hlína, 3. tisíciletí před n. l. Nálezy z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143677.jpg
Jméno: 143677