Raně kykladská kruhová destička, pálená hlína, jednoduchý geometrický dekor (kříž a hyprboly). Raná doba bronzová, 2800 až 2300 BC. Nález z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143610.jpg
Jméno: 143610