Raně kykladský džbán, pálená hlína, jednoduchý geometrický dekor. Raná doba bronzová, 2800 až 2300 BC. Nález z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143601.jpg
Jméno: 143601