Raně kykladská džbán s geometricky uspořádanými otvory v horní části těla. Raná doba bronzová, 2800 až 2300 BC. Nález z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143594.jpg
Jméno: 143594