Raně kykladská dvouuchá nádoba, pálená hlína. Ucha jsou pouze výstupky. Raná doba bronzová, 2800 až 2300 BC. Nález z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143589.jpg
Jméno: 143589