Raně kykladský džbán, pálená hlína. Raná doba bronzová, 3200 až 2300 BC. Nález z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143587.jpg
Jméno: 143587