Raně kykladská kónická nádobka, pálená hlína. Zdobená jednoduchých geometrickým dekorem řadami vrypů. Raná doba bronzová, 32800 až 2300 BC. Nález z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143591.jpg
Jméno: 143591