Hlavičky kykladských idolů, ženských postav. Raná doba bronzová, 3500 (?) až 2300 př. n. l. Nálezy z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143647x.jpg
Jméno: 143647x