Fragment kykladského idolu, ženské postavy kanonického typu. Bílý mramor. Raná doba bronzová, 2800 až 2300 př. n. l. Nález z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143638.jpg
Jméno: 143638