Fragment kykladského idolu, ženské postavy kanonického typu. Raná doba bronzová, 2800 až 2300př. n. l. Nález z jihovýchodu Naxu. Archeologické muzeum v Apeiranthu na Naxu.
143600.jpg
Jméno: 143600