Pohled na severo-severozápad od Chrámu Apollóna Délského na Naxu: Vlevo na obzoru je Ténos (Tinos), vpravo Mykonos; ten malý ostrov za plachetnicí je Délos, vlevo od něho je Rhéneia.
119643.jpg
Jméno: 119643 Autor: zk