Průhled ze směru od Délu k naxijské Diově svaté hoře.
119654.jpg
Jméno: 119654 Autor: zk