Přicházíme k areálu chrámu Apollóna Délského na ostrůvku Palatia u Naxijské Chóry. Na obzor je Paros, vždyť je to sousední ostrv. Délos a další ostrovy uvidíme až z druhé strany, z okolí Bakchova mysu.
119631.jpg
Jméno: 119631 Autor: zk