Obsidiánové nože a jádra pro výrobu nástrojů. Nález z Antiparu. Raná doba bronzová, EC I - III, 3000 – 2000 př. n. l. Britské muzeum, GR 1884.12-13.28, 30, 31, 36, 37. Vykopal J. T. Bent.
142627.jpg
Jméno: 142627