Paros, Paroikia (Parikia), Archeologické muzeum !
00ParM/folder.png Paroikia (Parikia), Archeol. muzeum - Výběr
Výběr pro rychlou prohlídku (pro moderní lidi, co furt spěchaj). Pořádněji a úplněji je to v dalších složkách níže.
01ParM/folder.png Kykladský neolit a doba bronzová
Kykladské idoly a nádobíčko, zvláště kamenné; něco málo keramiky v minójském a mykénském stylu.
03ParM/folder.png Sochy a reliéfy z archaické doby
Hlavně strašlivá Gorgó, mramory z Archilocheia, kúrové a korai.
03bklas/folder.png Sochy a reliéfy z klasické a hallénmistické doby
Hlavně klasické sochy a Parská kronika.
02ParM/folder.png Keramika a drobné terakoty
Keramika od řecké geometrické doby do pozdní antiky. Hlavně malby v geometrickém stylu a keramika archaické doby.
02bdrobne/folder.png Drobné plastiky v Archeologickém muzeu v Paroikii
Drobné terakoty a malé mramotry, počínaje geometrickým stylem.
04ParM/folder.png Římské sklo a Lapidárium muzea
Římské sklo a pak hlavně lapidárium ve dvoře muzea, s mozaikou, stavfebními články, inskripcemi a náhrobky.
Volné pro nekomerční použití