Pozdně mykénská třmínková váza, 1300 až 1150 před n. l. Nález z Koukounaries (u Naoussy), Paros. Archeologické muzeum na Paru.
143870.jpg
Jméno: 143870