Fragment nádoby s malovaným dekorem soustředných kruhů. Nález z prehistorické Paroikie konce kykladské éry nebo spíše minójské éry, EC III nebo spíše MC, 2300 až 1600 př. n. l. Archeologické muzeum na Paru.
143835.jpg
Jméno: 143835