Fragment nádoby s malovaným geometrickým dekorem, spirály. Nález z prehistorické Paroikie konce kykladské éry nebo spíše z minójské éry, EC III nebo spíše MC, 2300 až 1600 př. n. l. Archeologické muzeum na Paru.
143833.jpg
Jméno: 143833